Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

     Třídy   

 

 

 

 

 

  I. třída                   
   1. ročník
   třídní učitelka:  Mgr. Veronika Jiříčková

   II. třída                       
    2. ročník
    třídní učitelka:  Mgr. Edita Strnková

   III. třída                            
   3. ročník
   třídní učitelka:  Mgr. Adéla Spáčilová

  IV. třída                                        
   4. ročník
   třídní učitelka:  Marie Lysáková

 

  V. třída                    
   5. ročník                   
   třídní učitelka:  Mgr. Jana Peřinová