Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 


  ŠKOLNÍ ROK

       2011/2012

Základní škola spolu s Mateřskou školou  pořádají besídku k příležitosti

     Dne matek    

  která se koná 13. května 2012 v 14.00 hod

v Kulturním domě v Pitíně.

                     Srdečně zveme všechny maminky, tatínky,
                             babičky, dědečky a všechny ostatní.


Den otevřených dveří   -  pondělí 30. ledna 2012

Pro rodiče našich žáků, pro  rodiče budoucích žáků, pro prarodiče, přátelé a kamarády bude v pondělí 30. ledna 2012 od 7.40 do 14.00 hod.otevřená naše škola. Můžete se přijít podívat, jak se učíme, co všechno k vzdělávání používáme.
                                                            Těšíme se na Vás.

 

Dne 3. 11. 2011 proběhlo Zamykání studánek s lampionovým průvodem

Fotogalerie na shlédnutí zde

 

                     


                 PLAVÁNÍ

         Výuka Plavání bude zahájena v pátek 9. 9. 2011. Bude se jezdit každý
          pátek až do 31. ledna 2012. Odjezd autobusu je v 9.00 hod. od školy.
          (V pátek se žáci budou učit první, druhou a pátou vyučovací hodinu.)
          Na plavání je potřeba vyplnit
prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti
          žáků
a udělení souhlasu s prováděním plavecké výuky u jiného subjektu. 
          (předáno žákům)

          Na plavání sebou:
   - plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou
                                          tašku na boty

          Doporučujeme:
     - v případě chladného počasí
  teplé oblečení
                                     
- 
do autobusu sáček pro případ nevolnosti


SPORTOVNÍ   DEN

          Pátek 2. 9. 2011 všichni žáci prožijí v duchu sportovních aktivit.   
          Vyzkoušejí si atletické disciplíny a míčové hry ve sportovním areálu
          Niva v Pitíně.
          Tento den žáci zahájí výuku seznámením se školním řádem (1. vyučovací   
           hodina) a pak se přesunou do sportovního areálu Niva.
           Žáci 1. a 2. ročníku budou končit v 11.20 hod. a ostatní v 12.15 hod.
          Sportovní oblečení, sportovní obuv, svačinu a pití sebou.


ZÁPIS

Dne 25. 1. 2011  proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků.
K zápisu přišlo 15 dětí. Zapsáno bylo 13 dětí. Děti měli možnost si vyzkoušet své dovednosti a seznámit se s prostředím naší školy. Foto zde.

Po dohodě s rodiči naše škola otevřela předškoláčka, který se koná každou druhou středu v 16.00 hod. Děti zde mají možnost seznámit se s prostředím naší školy, s učitelkami. Rodiče se zde seznámí s požadavky na dítě před nástupem do první třídy.


Logická olympiáda

Naše škola se zúčastnila logické olympiády. Základního  kolo řešilo
12 žáků a snažili se postoupit do krajského kola. Celkem soutěžilo
5 718 žáků 1. stupně z celé ČR, přičemž mohli postoupit pouze dva žáci z jedné  školy.
Do krajského kola postoupili:  Vojta Holík (4. ročník) a Vojta Lukáš (2. ročník)

V krajském kole, které uskutečnilo na ZŠ Fryšták, se Vojta Lukáš umístil na 21. místě a Vojta Holík na 26. - 28. místě. Oběma blahopřejeme. Za zmínku stojí, že Vojta Lukáš byl jediným druháčkem v tomto krajském kole. Celkem soutěžilo 40 žáků.


Zamykání studánek s lampionovým průvodem

 Ve čtvrtek 21. 10. 2010 naši žáci spolu s dětmi z mateřské školy v Pitíně opět zamykali pitínské studánky. Po předání klíčů od studánek se vydali s lampionky kolem Pitína. Ačkoliv bylo počasí doslova aprílové, střídalo se slunečno s deštěm i sněhovou přeháňkou, nakonec se umoudřilo. Průvod končil v mateřské školce, kde byly vypuštěné
4 létající lampiony za každé roční období. Všichni se pak mohli pohostit jednohubkami, koláči, buchtami a čajem (rodiče punčem), které nachystali zaměstnanci mateřské a základní školy.


 KINDERIÁDA

 • 25. března 2012 někteří naši žáci reprezentovali naši školu v atletických závodech
  pro 1. stupeň. Účastnit se mohlo celkem 8 žáků z 2. až 5. ročníku. Naše škola se umístila na 27. místě. Není to velký úspěch, ale někteří z našich žáků se umístili v jednotlivých disciplínách velmi pěkně.

          Pavla Tvarůžková  60 m  8. místo  skok do dálky z místa  5. místo 
         Michal Savara  60 m  23. místo skok do dálky z místa  28. místo
         Ludmila Sedláková 60 m  28. místo hod 1 kg míčem  30. místo
         Vojta Malár  60 m  27. místo hod 1 kg míčem  30. místo
          Tereza Savarová 60 m  12. místo hod kriketovým míčkem  26. místo
         Ondra Krahula  60 m  16. místo hod kriketovým míčkem  30. místo
         Vendula Bartošová  60 m  18. místo skok do dálky  9. místo
         Vojta Holík  60 m  25. místo skok do dálky  23. místo

Štafeta, kterou běželi: Vendula Bartošová, Tereza Savarová, Ondra Krahula a Vojta Holík
se umístila na 20. místě.

SUDOKU - reprezentace v Uherském Hradišti na ZŠ UNESCO

 • Čtyři naši nejlepší řešitelé sudoku za nás soutěžili v krajském kole Sudoku v Uherském Hradišti. Zde srovnávali své umění s 78 žáky z 22 škol. Jejich úkolem bylo vyřešit co nejvíce sudoku během 45 minut. Mohli si vybírat ze 40 zadání různé obtížnosti a tak nasbírat co nejvíce bodů. Žákům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k jejich umístění a snahu. Jejich umístění:

I. kategorie (2. - 3. ročník) - Vojta Lukáš - ?? . místo

II. kategorie ( 4. - 5. ročník) - Vendula Bartošová - . místo
                                          - Daniela  Jálová - . místo

Foto zde


   SUDOKU - školní kolo

 • V pátek 30. března 2012 jsme si zasoutěžili v rámci jedntlivých kategorií v Sudoku. někteří se s touto hrou seznámili, ale někteří žáci se do soutěže s velkým elánem a takto to dopadlo:

1. ročník  -   1. místo  - Jana Najzrová
                   2. místo  - Jan Korpas
                   3. místo  - Vojta Kovář

2. ročník  -   1. místo  - Nikola Zdráhalová
                   2. místo  - Petr Mošťek

3. ročník  -   1. místo  - Vojta Lukáš
                   2. místo  - Vojta Malár

4. - 5. ročník  -    1. místo  - Vendula Bartošová
                          2. místo  -  Daniela Jálová

Foto zde


   Velikonoční tvoření s aranžérkou Andreou Maštalířovou

 • Ve čtvrtek 29. března 2012 se naše škola nachvíli proměnila na aranžerskou dílnu, ve které jsme se učili pracovat s různými přírodními materiály. Při té příležitosti žáci - aranžéři si vyrobili velikonoční dekorace a seznámili se s prací dekorační aranžérky. Vše probíhalo pod odborným vedením Andrey Maštalířové, které tím to moc děkujeme, za její ochotu, práci a nápady.

       Foto zde 


   Odemykání studánek s lampionovým průvodem  

 • Ve čtvrtek 22. března 2012 se v Pitíně opět konalo Odemykání studánek s lampionovým průvodem, kterého se zúčastnili nejen žáci základní školy,  děti z mateřské školy spolu s rodiči,  ale i maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu nebo už nenavštěvují místní základní školu.

  Touto tradicí jsme odemkli naše pitínské studánky ze zimního spánku a přívítali tak příchod jara, které letos přišlo už 20. března v 6.00 hod ráno. Žáci písničkami a krátkými básničkami přivítali jaro a přivolali krále  zimy. Naše víly si pak od Zimního krále převzaly klíče, kterými odemkly studánku na zahradě mateřské školky. Společným průvodem se svítícími lampionky jsme se v teplém podvečeru prošli Pitínem, abychom probudili i ostatní studánky ze zimního spánku. Naši pohádkovou procházku se světelkujícími lampionky jsme ukončili na dětském hřišti, kde čekalo pro všechny zúčastněné nachystané malé pohoštění, které připravili  zaměstnanci školy.

  Foto zde 


    Lyžování               
 • V březnu měli žáci možnost se zúčastnit výuky lyžování, které jsme uskutečnili ve ski areálu Kyčerka celkem třikrát. Doprava autobusem byla hrazena ze sponzorských darů, z doplňkové činnosti školy, z peněz, které škola utržila za úspěšné umístění v soutěži Ukliďme si svět. I letos se někteří měli možnost seznámit se s tímto sportem a naučit se lyžovat.

         Foto zde


     Oblastní kolo recitační soutěže

 • 16. února proběhlo v Uherském Brodě oblastní kolo recitační soutěže. Všichni výherci, kteří postoupili do dalšího kola, si mohli vyzkoušet recitaci před cízim obecenstvem. Bohužel ani jeden z našich recitátorů neuspěli. Ale i tak jim moc děkujeme a gratulujeme k jejich výkonu.

              Foto zde


    RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 • Školní kolo recitační soutěže proběhlo ve středu 8. února 2012. Žáci, kteří předtím absolvovali třídní kolo a postoupili do školního, museli svou báseň přednést před všemi žáky naší školy. Porota, která byla sestavena z paní učitelek měla těžké rozhodování, kdo byl nejlepší a koho mají ocenit. Soutěžilo se v pěti kategoriích. A takto to dopadlo.

              1. kategorie  - 1. ročník               1. místo Jana Najzrová
                                                           2. místo Zuzana a Vojtěch Kovář
                                                           3. místo Michal Vrba

           2. kategorie  - 2. a 3. ročník        1. místo Vojta Malár
                                                            2. místo Nela Staňková
                                                            3. místo Ludmila Sedláková

           3. kategorie  - 4.  a 5. ročník        1. místo František Škarpa
                                                             2. místo Anežka Bolečková
                                                             3. místo Eliška Peřestá

            Foto zde


    Zápis do 1. třídy

 • Dne 7. února proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Příjemné odpoledne pro děti s rodiči připravili nejen paní učitelky, aleni žáci 5. ročníku naší školy. Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet a ověřit své dovednosti, zasportovat si, prohlédnout školu a získat upomínkové předměty.

        foto zde


    Plavání

 • V tomto školním roce opět naši žáci absolvovali kurz plavání v rámci tělesné výchovy. naučili se plavat, potápět, ale i skotačit ve vodě.

         Foto zde


    Bubáci a hastrmani

 • 25 . ledna 2012 žáci navštivili Dům kultury v Uherském Brodě, aby se mohli podívat na divadelní představení "Bubáci a hastrmani". Tuto pohádku podle Josefa Lady zahrálo Hoffmano divadlo Uherské Hradiště. V této pohádce se žáci nemuseli bát strašení. Naopak kejkle bubáků a hastrmanů je spíše pobavili a rozesmáli. Hastrmani a bubáci mají totiž docela obyčejné lidské starosti s výchovou svých potomků. Ti už nechtějí dělat věci postaru, ale jinak, nově.

        Fotogalérie na shlédnutí zde 


Dne 3. 11. 2011 proběhlo Zamykání studánek s lampionovým průvodem

Fotogalerie na shlédnutí zde

 

 


    SPORTOVNÍ   DEN

 • Pátek 2. 9. 2011 - druhý den nového školního roku všichni žáci prožili v duchu sportovních aktivit.   
  Seznámili se a vyzkoušeli si atletické disciplíny a míčové hry. Zasoutěžili si v rámci jednotlivých tříd ve sportovním areálu Niva v Pitíně. V době oddechu relaxovali na
  trampolíně, na kterou si vydělali žáci sběrem papíru.
            
  foto - Sportovní den 2011/2012 
  zde