Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 


ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

 I. pololetí školního roku 2016/17

   Vyučování ve školním roce 2016/17 začne ve čtrvtek 1. září 2016.

  První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

   Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

   Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
  
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

   Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. únor 2017.

 II. pololetí školního roku 2016/17

  Jarní prázdniny v našem okrese budou od 13. února do 19. února 2017.

   Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

   Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

   Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

   Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.