Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 

  

ZÁJMOVÁ ČINNOST A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/201
5

 

  Kroužky:

Počítače                             -  Mgr. Jana Peřinová              -  Po  -  1320 – 1405

Angličtina  (3., 4., 5. roč.)   -  Mgr. Adéla Janková            Po  -  1320 – 1405

Výtvarný kroužek              -  Marie Machálková               -  Út  -  1230 – 1315 

Sportovní hry                     -  Mgr. Dagmar Maňasová       Út  -  1300 – 1400

Rukodělky                         -  Mgr. Edita Strnková             -  Út  -  1330 – 1415 

Taneční kroužek                  -  Mgr. Jana Peřinová             Čt  -  1230 – 1315

Florbal                                 -  Mgr. Jana Peřinová              -  Čt  -  1330 – 1430   hala

Badminton                           -  Mgr. Jana Peřinová              -  Čt  -  1330 – 1430  hala

Keramika                             -   Jana Bělušová                    -      -  1400 – 1700 sudý týden

   Nepovinný předmět:

          Náboženství  starší                - Mgr. Jana Hanzalíková        - S-  1230 – 1315

          Náboženství  mladší              - Mgr.  Jana Hanzalíková       - St  -  1320 – 1405

  Reedukační kroužek:

     Dyslektický kroužek                -  Mgr. Leona Turčínková        - Út  -   1230 – 1315

Zahájení 1. října 2014.