Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 


 

KERAMIKA PRO KAŽDÉHO

říjen 2014 – květen 2015

                    Kroužek je otevřen nejen pro žáky ZŠ, ale i pro ostatní děti, rodiče, každého, kdo si chce
                     vyzkoušet práci s hlínou a něco vlastního vytvořit.

                 Bude probíhat:    -  každý sudý týden v pátek od 14.00 – 17.00 hod. v dílně ZŠ Pitín.
                                     
                                           -   možno přijít  a odejít  kdykoliv v tomto čase

                                     platba na místě pro

                                               -   žáci ZŠ Pitín   ………………….50 Kč

                                               -   předškolní děti s rodiči

                                                                                       tvořící dítě   ……..   50 Kč
                                                      
  tvořící rodič  ……..  100 Kč

                                                                                                                            tvořící rodič a dítě  ……..110 Kč

                                               -   ostatní děti ……………………..70 Kč

                                                                                             -        dospělí ………………………. 100 Kč

 

-          každý měsíc bude dopředu oznámeno téma tvoření na webových stránkách školy a na dveřích školy

-          možnost nahlédnutí do lekcí

-          ukázky prací z keramické dílny z loňského roku si můžete prohlédnout zde