Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 

 

  Milý budoucí prvňáčku,

            zveme Tebe a Tvé rodiče

        k zápisu do první třídy Pitín,

                   který se koná ve dne

   3. února 2015 od 12.45 do 17.30 hod.                   v budově základní školy.

  K zápisu můžeš přijít, protože už  :

-         znáš své jméno a příjmení, víš, jak se jmenují rodiče

-         dokážeš se obléknou do cvičebního úboru a udělat mašličku na tkaničce tak rychle, aby na Tebe nikdo z tvých kamarádů nemusel dlouho čekat

-         uklízíš knížky, pastelky i hračky na místa, ze kterých sis je půjčil

-         dovedeš kreslit tužkou i pastelkami, také maluješ barvami

-         poznáš bezpečně barvy červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou

-         umíš vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou

-         dovedeš si připravit svačinku na ubrousek, víš, že před jídlem a po něm je třeba si umýt ruce

-         v klidu a se zájmem vydržíš poslouchat vyprávění svých blízkých

-         v rozumném rozsahu sleduješ televizní pohádky, filmy a písničky a povídáš si o nich

-         učíš se sám ukládat své věci do školní tašky

V první třídě se kromě čtení, psaní a počítání budeš moci zapojit i do řady zajímavých činností ve školní družině, či si společně s rodiči vybereš možnost navštěvovat kroužky Cizí jazyk a práci s počítačem zvládneš hravě od třetí třídy.

 

 My, učitelé školy, Tě chceme  brát takového, jaký jsi, podporovat Tvé chápání světa a chceme povzbuzovat zájem o poznávání nového. Budeme Tě rozvíjet a učit Tě pomáhat si navzájem, respektovat Tvé zájmy, možnosti a potřeby a naopak Tebe naučit tolerovat ostatní, tak abychom Ti na konci páté třídy umožnili dobrý a šťastný start do dalšího života.

 

 A až se vydáte s rodiči k zápisu, nezapomeňte si s sebou vzít svůj rodný list a občanské průkazy rodičů.

 

Radostnou cestu do školy Ti přejí

 

 Mgr. Jana Peřinová
 ředitelka školy 
 a Tví budoucí učitelé

 

   zpět na Zápis