Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 

 

                                          proběhne  

v   Základní  škole Pitín, okres Uherské Hradiště

Zapisovány budou děti narozené  od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

(nebo v případě již uvedených odkladů i dříve)

K zápisu si prosím přineste:      rodný list dítěte,

                                             občanský průkaz doprovázejícího rodiče

                 (popřípadě zákonného zástupce)

 O přijetí Vašeho dítěte  k základnímu vzdělávání v ZŠ Pitín, okres Uherské Hradiště rozhoduje: 

                 1.  odevzdání přihlášky k základnímu vzdělávání

                 2.  posouzení školní zralosti

 Více informací o průběhu zápisu získáte u ředitelky školy tel. 774825347

   zpět na Zápis