Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

 

       Info   

 

 


  Měsíční plány

 

B A R E V N Ý   R O K

 

  ŠKOLNÍ   ROK   2014/2015

 

 


 LISTOPAD 2014

17. listopadu 2014 –  Státní svátek

18. listopadu 2014 – II. čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí školního roku 2014/2015

19. listopadu 2014    třídní schůzky rodičů – 1., 2., 3., 4., 5. ročník  od 14.00 – 16.00 hod

 


   ŘÍJEN 2014


  ZÁŘÍ 2014 

1.  září 2014   – zahájení školního roku
           -  uvítání prvňáčků starostou M. Zálešákem,  podat
               informace rodičům ohledně organizace 

               vyučování, školní družiny a školního stravování
           -  ostatní ročníky rozvrh a další organizace
           -  konec 8.20 hod.
2.  září 2014 – organizační a třídnické záležitosti – školní řád,
              BOZ žáků, pravidla třídy, pravidla služby,

3.  září 2014 – organizační a třídnické záležitost – rozdání
              učebnic, sešitů, vyplnění žákovské knížky,  …

5. září 2014     –  zahájení plaveckého kurzu v Uherském Brodě – CPA Delfín
12. září 2014   – Sportovní den v Sportovním areálu Niva  nebo  Výlet k ???
12. září 2014   – závody „SPRINTERSKÝ VÍCEBOJ“ – Uherský Brod
                       -  vybraní žáci, dohled B. Kovářová
25. září 2014  – Dopravní hřiště 4. ročník, dohled E. Strnková, doprava vlakem
28.  září 2014 – státní svátek - neděle                      ŠKOLNÍ  ROK   2013/2014 

LEDEN 2014pranostiky-leden

       6.  ledna 2014       nástup do školy
      13.
 ledna 2014       třídní schůzky rodičů od 14.00 do 16.00 hod.
      14.
  ledna 2014       návštěva předškoláků z MŠ Pitín,  9.30 – 1. třída
       16.
  ledna 2014       třídní schůzka s rodiči v ZŠ v 15.30 hod.
       22. ledna 2014
        turnaj ve florbalu
       24.
  ledna 2014       poslední plavání - tobogán
       27.
  ledna 2014       3. jednání pedagogické rady
                                        – hodnocení žáků za I. pololetí šk. roku 2013/2014
       28.
  ledna 2014       zápis dětí do první třídy od 12.45 h
       30.
  ledna 2014       vydání vysvědčení – I. pololetí
       31.
  ledna 2014       jednodenní  Pololetní prázdniny


  LISTOPAD 2013 - LISTÍ PADÁ       

  
   18. listopadu 2013   – 2. pedagogická rada
                                        –  hodnocení za I. čtvrtletí šk. roku 2013/2014

            21. listopadu 2013  – třídní schůzky zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd    
                                          – od 14.00 do 16.00 hod.

      28. listopadu 2013   –  divadelní představení "O víle Jeřabince"
                                           –  ZUŠ Bojkovice
                                           –  vstupné 30,-Kč + doprava 
ŘÍJEN 2013 - STROMY SE BARVÍ

  
   9. října 2013        – třídní schůzky rodičů jednotlivých tříd    
                                    od 15.30 do 16.30 hod.
                                 –  Setkání rodičů – zahájení v 16.30 hod   
                                     v kmenové třídě 2. ročníku

      13. října 2013       – Vítání občánků - někteří žáci
                                 –  sraz v 9.30 hod., Obecní úřad Pitín

      17. října 2013       – intervenčního program pro třídní kolektivy
                                  – centrum Help v Uherském Hradišti
                                  –  3. ročník, Mgr. K. Ševčíková
                                  –  doprava vlakem

      23. října 2013       –  Dopravní výchova na dopravním hřišti v UH. Brodě
                                  –  4. ročník, Mgr. E. Strnková
                                  –  doprava vlakem, odjezd z vlak. nádraží 7.30 hod.

     28. října 2013         – státní svátek

     29. a 30. října 2013 – podzimní prázdniny

     31. října 2013         – Zamykání studánek s lampionovým průvodem
                                  – sraz v 17.00 hod. na zahradě MŠ


  ZÁŘÍ 2013 - SLUNCE ZÁŘÍ

2.  září 2013   zahájení školního roku   –  uvítání
                        prvňáčků starostou M. Zálešákem
   
                    
ostatní ročníky rozvrh a další organizace
                   
 – konec 8.20 hod.

3. září 2013   – organizační a třídnické záležitosti
                     – školní řád, BOZ žáků, pravidla třídy,
                        pravidla služby, ...

4. září 2013   – organizační a třídnické záležitost
                     – rozdání učebnic, sešitů,
vyplnění žákovské knížky, 

6. září 2013   – Výlet k přehradě Kolelač

??. září 2013  – Sportovní den v Sportovním areálu Niva

13. září 2013  –  zahájení plaveckého kurzu v Uherském Brodě – Delfín

28.  září 2013 – státní svátek - Den české státnosti - sobota